Nedostalo sa vaše dieťa do štátnej škôlky? Skúste to v súkromnej!

Nedostalo sa vaše dieťa do štátnej škôlky? Skúste to v súkromnej!

Najmä rodičia, ktorí žijú vo väčšom meste či dochádzajú za prácou, riešia každoročne rovnaký problém. Škôlka v blízkosti ich bydliska nemá dostatočnú kapacitu na prijatie dieťaťa. A to je problém, najmä ak sa žena rozhodne nastúpiť do zamestnania a v rodine nemá pomocnú ruku. Riešiť situáciu opatrovateľkou tiež…